by Stefani Erika Papadaki
Aldri før har fokuset på bærekraft vært større. For eiendomsbransjen betyr det en rekke ting, som bærekraftig drift, reduserte klimagassutslipp, sirkulær økonomi, ESG-rapportering og effektiv utnyttelse av byggets areal.

For å være i stand til å sammenligne et byggs bærekraftsprestasjoner med et annet, krever det lang erfaring og god kontroll på hvilke parametere som skal legges til grunn for vurderingene. Bærekraftsarbeid er komplekst, og det gjør det vanskeligere for bankene å sette riktige betingelser og krav til utstedelse av grønn finansiering. 

Hva er grønn finansiering?

Grønn finansiering er, kort forklart, lån og obligasjoner som har til mål å finansiere virksomheters klimavennlige aktiviteter. For eiendomsbransjen innebærer det blant annet at man kan få tilgang til lån med bedre vilkår dersom man oppfyller bankenes krav til «grønne» bygg og prosjekter – dermed gjør bankene det mer lønnsomt for eiendomsaktører som velger å satse på bærekraft.

Aktiviteter som skal kvalifiseres som grønne, må per i dag - i henhold til EU-taksonomien - være tilknyttet to av de seks miljømålene som omhandler klimaendringer og klimatilpasning. Vi ser imidlertid allerede at det vil komme enda flere krav i framtiden.

Strenge krav til grønne lån

Med den nye handlingsplanen fra EU er det ikke lenger tvil om at bankene må påse at omsetningen til eiendomsaktører klassifiseres som grønn i tiden framover. Dette handler i stor grad om å redusere den finansielle risikoen ved å øke satsingen på bærekraftige aktiviteter - aktiviteter som vil føre til at eiendomsverdier øker eller, som et minimumskrav: opprettholdes over tid.

Undersøkelser viser at det lønner seg å satse på bærekraft: bare fra 2018 til 2019 økte investeringer i grønne lån og bærekraftsobligasjoner med 30%. Dette viser at interessen for bærekraft allerede er stor, og bare vil fortsette å øke i tiden framover.

For å gjøre det enklere for kundene, har bankene som et første steg valgt å se til EU-taksonomiens krav og satt energimerke B som minimumskrav ved utstedelse av grønne lån.

Men hva med de eldre byggene?

80% av byggene som skal brukes i 2050 er allerede bygget, og en stor andel av disse byggene har allerede flere tiår på baken – bygget i en tid da energieffektivitet var et fremmedord mens bærekraft kun var for de spesielt interesserte.

Andelen bygg med energikarakter B eller høyere er i dag relativt lav, og enda lavere for eldre bygg som er oppført i henhold til eldre TEK-krav enn dagens. Å endre energikarakter er krevende arbeid, kostbart og noen ganger nesten umulig, særlig for de eldre byggene hvor omfattende rehabiliteringer er nødvendig.

Selv om det på generelt grunnlag er de nyeste byggene som presterer best i forhold til bankenes krav til grønn finansiering, er det fortsatt langt mer bærekraftig å rehabilitere eldre bygg i stedet for å bygge nye. Dette henger sammen med blant annet materialbruk og sirkulær økonomi.

Flere krav

Ifølge DNB-sjef Kjerstin Braathen, vil de neste årene preges av klimarisiko i bankenes kredittprosesser. DNB har allerede kommet med de første minimumskravene for grønne lån til næringseiendommer for nye og eksisterende bygg:

Nye bygg:
●    Sertifisering, BREEAM NOR minimum Very Good eller Svanemerket

●    Energiklasse minimum B

Eksisterende bygg:

●    Rehabilitering av eksisterende bygg med minimum 30 % energiforbedring

Vi i Varig ser på dette som en veldig spennende utvikling, da det betyr at eiendomsbransjen i stadig større grad kommer til å bli drevet av grønn finans. Dette er et veldig godt incentiv til mange eiendomsselskaper, da det gir aktørene en økonomisk motivasjon for å styrke fokuset på bærekraft og forbedringsarbeid på eiendommene sine.

Det handler om å gjøre det mer lønnsomt å jobbe med bærekraft, også for aktører som sitter på eldre bygg. På denne måten sikrer vi oss at også disse aktørene får gode forutsetninger til å være med å dra lasset i det grønne skiftet, og fremdeles være konkurransedyktige i et marked i stor endring. Varig gjør det enkelt å komme i gang medbærekraftsarbeidet og tilbyr en helhetlig bærekraftsplattform som gir oversikt, gjør det enkelt å rapportere og jobbe strategisk med bærekraft.