by Marika Åsrud & Charlotte Dedekam

Moro! Marika Åsrud, vår nye masterstudent fra Oslo Metropolitan University, skriver sin masteroppgave i samarbeid med Varig. Oppgaven har tittelen “Rehabilitation of existing buildings: mapping of greenhouse gas emissions from a life cycle perspective”. Tittelen omfatter kartlegging av bundet klimagassutslipp for eksisterende bygg der tidligere klimagassregnskap ikke har vært gjennomført ettersom dette ikke var vanlig ved byggets opprinnelige byggeår.

Rica Eiendom
skal være med å styrke masteroppgaven fra et byggeierperspektiv. Veldig gøy når kundene våre er opptatt av bærekraft og sier ja til å ta del i utviklingsprosjekter!

På kort tid har klimagassregnskap fått høy prioritet i byggebransjen, og det er mer vanlig å gjennomføre en livssyklusanalyse eller miljøsertifisering av nye byggeprosjekter enn tidligere. Til tross for de ambisiøse målene til nye byggeprosjekter, så utgjør eksisterende bygg en stor andel av bebygd område. For å kunne oppnå fremtidige klimagassmål, er det imperativt at eksisterende bygg driftes like godt, om ikke bedre, som de byggeprosjektene som prosjekteres i dag. Med andre ord; byggene må gjennomgå en form for renovering eller rehabilitering i løpet av sitt livsløp.

For å kunne rettferdiggjøre ulike renoverings- og rehabiliteringstiltak i eksisterende bygg, er det essensielt å kartlegge bundet klimagassutslipp. Ved å kartlegge bundet klimagassutslipp, vil det være mulig å sette opp et totalt regnskap for både bundet og operativt utslipp for hele byggets levetid. Slik blir det også mulig å vise hvorvidt renovering eller rehabilitering er lønnsomt for klimaet ut byggets gjenværende levetid. Dette muliggjør igjen at man kan se hvor lønnsomt økningen av bundet klimagassutslipp er, kontra reduksjonen av det operative utslippet.

Masteroppgaven vil omfatte problemstillingene nevnt over, og det vil granskes og forskes på klimagassutslipp for ulike byggematerialer for eksisterende bygg. Dermed blir det mulig å kunne skape representative verdier for ulike byggematerialer ut fra data som er tilgjengelig i dag. Målet er å kunne vise til så nøyaktige verdier som mulig basert på kunnskap vi har knyttet til produksjon, transport og byggematerialer som var vanlig å bruke tilbake i tid.

Forhåpentligvis vil denne oppgaven kunne åpne for videre debatt og forskning knyttet til klimagassregnskap for eksisterende bygg, samt kartlegge og rettferdiggjøre ulike bygningsmessige tiltak som renovering eller rehabilitering fremfor å rive og bygge nytt.

Vi i Varig heier på ny kunnskap fra universiteter og synes det er veldig spennende å få lov å støtte studentenes eget utviklingsarbeid. Det er kult å vise den nye generasjonen hva vi jobber med og hvordan proptech-verden fungerer.