by Renate Straume og Tobias Junge

EU-Taksonomien og «Non-Financial Reporting Directive» (NFRD) samt «Sustainable Finance Disclosure Regulation» (SFDR) Article 8 og Article 9 er begreper og viten som begynner å gjøre sitt inntog i investor- og kapitalmarkedsrapportering.


Overnevnte utgjør en del av EUs overordnede rammeverk for finansrapportering og setter tydeligere krav til «Bærekraft». Rammeverket er strammet opp og det er det flere grunner til. Et av hovedmålene er å redusere muligheten for grønnvasking og påse at de som har tatt grep belønnes for det; Ikke bare gjennom god samvittighet, men indirekte gjennom for eksempel bedre lånebetingelser, enklere tilgang til kapital og ikke minst sikring av verdien til de økonomiske eiendelene i fremtiden.

Varig® deltok nylig på en ESG-konferanse i London med fokus på eiendom. Der ble det fortalt om et kjent eiendomsforvaltningsselskap i UK som hadde opplevd å allerede måtte gi sin første «brown-discount» på mer enn 30% i en eiendomstransaksjon. Dette for å kompensere for investeringskostnader (CAPEX), som er nødvendig for å gjøre bygningen grønn, og for å kunne refinansiere i framtiden. Dette betyr at det å ikke være grønn kan straffe seg allerede nå.

Finnes det en god tilnærming til regelverket?
Bærekraftsarbeidet er ofte komplekst og involverer «alle» avdelinger. Det er ofte krevende å se hvordan man kan komme i gang, og det er lett å begrave seg i detaljer.

Varig-Tech-156-small

EUs nye finansielle rammeverk og rapporteringskrav vil føre til en allokering av kapital til bærekraftige investeringer. Fokus nå må være å ikke gå seg bort i hva man mangler i bærekraftarbeidet, men i stedet starte med det man har og det som er tilgjengelig. For å tilfredsstille kravene er det sentralt å ha tilgang til egne, underliggende data, jobbe med det som kan måles, og gjøre det strukturert over tid.

Gjennom samtaler med større europeiske selskaper ser vi at vi jevnt over er godt rigget i Norge. Her har det etablert seg en delingskultur når det kommer til bærekraft. Den er verdifull for oss alle. Norge ligger godt an for å møte nytt regelverk. Hvorfor? Fordi automatisk datafangst er enkelt og kvaliteten på data god, samt at det allerede er en grunnkunnskap og bevissthet om ESG.

EU sitt nye finansielle rammeverk er gode nyheter fordi det å kunne regulere bedrifter vil bidra til at vi kommer nærmere et bærekraftig felleskap. Rammeverket vil gjøre det enklere å ta tak i utfordringer og etablere en delingskultur som er verdifull for alle når det kommer til bærekraft.