by Anja Molnes

Vi tilbringer rundt 90% av tiden vår innendørs, og et sunt og godt inneklima er viktig for både helse, trivsel og velvære. Men hva skal til for å sikre et godt inneklima for byggets brukere?

Et godt inneklima kjennetegnes av god luftkvalitet, behagelig temperatur og luftfuktighet, lavt støynivå og god belysning, og er viktig for at vi skal være i stand til å yte vårt beste på arbeidsplassen.

Et dårlig inneklima kan imidlertid føre til en rekke helseplager som tretthet, hodepine, kvalme, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne, i tillegg til uttørking av slimhinner i øyne, nese og hals – som også gjør oss mer mottakelige for luftveisinfeksjoner.

Men hvilke grep kan du, som byggets bruker, ta for å bidra til å sikre et godt inneklima på arbeidsplassen din?

Temperatur
Hvordan temperaturen oppleves kan være veldig individuelt, da det avhenger av både personlige og miljømessige faktorer. Blant personlige faktorer finner vi metabolisme, aktivitetsnivå og bekledning. Noen av de miljømessige faktorene som ofte trekkes frem er lokal lufttemperatur, temperatur fra varmekilder, trekk og luftfuktighet. Det er utfordrende å gjøre alle fornøyde, ettersom man har ulike preferanser og behov. Kontorets frysepinn vil gjerne klage på at det er for kaldt, mens vedkommende som alltid går i T-skjorte vil finne frysepinnens komforttemperatur ubehagelig varm.

Tips: I slike situasjoner er et godt tips å bruke bekledning til å regulere egen kroppstemperatur. Ha i bakhodet at det er lettere å kle på seg om det er for kaldt, enn å kle av seg hvis det er for varmt. Et annet tips kan være å omrokkere på kontorplassene, slik at frysepinnen for eksempel får sitte nær en panelovn, i stedet for et sted hvor det trekker litt.

Belysning
Ifølge Arbeidstilsynet skal alle arbeidsplasser ha dagslys og utsyn. Dagslys har enn rekke positive helseeffekter for mennesker, og er nødvendig for at vi skal holde oss våkne, opplagte og friske. Dagslys gjør oss også lykkeligere, og reduserer risikoen for depresjon og pyskiske plager.

Tips: Sørg for å få nok dagslys i løpet av en dag, og ta deg gjerne en tur ut i lunsjen eller avtal et walk-and-talk-møte med en kollega. Samtidig vil vi også påpeke viktigheten av å unngå for mye direkte sollys på arbeidsplassen – blending bør unngås. Bruk byggets solskjerming ved behov, det sparer både energi og reduserer CO2-utslippet, samtidig som det hjelper mot blending.

Akustikk
For mye støy i omgivelsene kan gi plager som nedsatt fokus, produktivitet og trivsel. En studie har faktisk vist at produktiviteten faller med 66% når vi lytter til en samtale mens vi gjør konsentrasjonsarbeid.

Tips: Et sunt akustisk miljø vil derimot bidra til å fremme kreativitet, samarbeid og komfort, og de fleste kontorlokaler er utstyrt med flere akustiske elementer som bidrar til å redusere støy, som skillevegger og akustiske paneler og himlingsplater. Det er også viktig at vi tar hensyn til hverandre, og bruker stillerom til telefonsamtaler og møter for å hindre unødvendig forstyrrelse for kolleger.