by Charlotte Dedekam

Hustadvika kommune har satt eget miljøavtrykk på dagsordenen og utarbeidet konkrete mål for hvordan de vil ta tak i dette.

Varig og Sylte skole i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal, har inngått et samarbeid. I løpet av det kommende skoleåret skal elevene ved barneskolen lære mer om miljø og bærekraft ved hjelp av Varig.

Skolens eksisterende byggningsmasse er nå under renovering og det vil i tillegg stå klart et nybygg fra høsten av, som både inneholder undervisningslokaler og en ny gymsal. Skolen vil ta imot elever fra 5. til 7. trinn som frem til nå har gått på Malme skole, 4 kilometer unna Sylte skole.

Varig har tilrettelagt for at elevene kan slippes inn i løsningen, og at dataene som måles kan deles med alle. Det har hele veien vært viktig at det skal være enkelt og forståelig å få innsyn slik at man kan lære mer om miljø, og hvordan skolebygget og det å være på skolen faktisk påvirker det.

Hustadvika kommune har høyt fokus på klima og energi i byggeprosjektene sine og jobber hele tiden mot en økt bevisstgjøring rundt temaet. Med Varig reduseres tiden man ellers ville brukt på å samle inn data, organisere og presentere bærekraftsprestasjoner.

Samarbeidet inkluderer at vi gjør en total beregning av hele bygningsmassen til skolebygget og bruken av bygget. Varig gir en komplett oversikt over det totale Co2-avtrykket brutt ned på drift og bygningsmasse. Data omregnes til Co2-ekvivalenter som gjør det enkelt å sammenligne dataene.

Innsikten omarbeides til engasjerende og rullerende bærekraftsbudskap som skal vises på skjermer i skolebygget for elevene. Med dette ønsker vi å engasjere Sylte skole til positiv endring. Vi gleder oss til samarbeidet med Hustadvika kommune og nye Sylte skole!