by Charlotte Dedekam

Hos Rica Eiendom står bærekraft høyt på agendaen, og i den forbindelse har de inngått et samarbeid med Varig® for å styrke satsingen på bærekraft ytterligere. Varig blir deres miljøstyringsverktøy, ved blant annet å levere automatisert bærekraftsrapportering. Målet er å forenkle hotellkjedens bærekraftsarbeid. Rica Eiendom er opptatt av en bærekraftig utvikling for dagens generasjon, og ikke minst for fremtidens generasjoner. 

Teknisk sjef i Rica Eiendom, Melanie Wang-Norderud, ser frem mot samarbeidet!
Teknisk sjef i Rica Eiendom, Melanie Wang-Norderud, ser frem mot samarbeidet!

- Vi tror at langsiktig bærekraftig utvikling vil bidra til positiv lønnsomhet i vår virksomhet.
For oss handler dette om at vi bryr oss og engasjerer oss i våre medarbeidere,
samarbeidspartnere, kunder, leverandører, samfunn og miljø. Vi ønsker å ta ansvar for
fremtiden, sier Melanie Wang-Norderud, teknisk sjef i Rica Eiendom.
 
Rica Eiendom har i dag et sterkt fokus på energi- og miljøledelse, hvor kontinuerlig
forbedringsarbeid på deres hotellportefølje står sentralt. Både under bygging og i driftsfasen har Rica Eiendom jobbet for å sikre implementering av høyteknologiske løsninger for å spare vann, energi og redusere mengden avfall. Dette gir både kortsiktige og langsiktige resultater, noe som kommer tydelig frem i Varig-appen. 

- Vi tar godt vare på våre eiendommer, gjennom kontroll og oppfølging av eiendomsmassen og våre leietakere. Tiltakene vi iverksetter på eiendommer skal bidra til å redusere CO2-avtrykket. Vi stiller miljøkrav til våre leverandører, og er opptatt av miljø i hele verdikjeden. 

Varig sitt samarbeid med Rica Eiendom innebærer at de får en komplett oversikt over
hotellenes bærekraftsstatus. Med Varig reduseres tiden man ellers ville brukt på å samle inn data, organisere og presentere bærekraftsprestasjoner. Varig omregner data fra energi, vann, avfall og materialer til CO2-ekvivalenter, som gjør det enkelt å sammenligne
prestasjonene for hvert enkelt hotell, og se effekten av gjennomførte tiltak over tid.

- Vi har valgt Varig for å kartlegge CO2-avtrykket på eiendommene våre og synliggjøre
forbruket. Gjennom vårt arbeid med å implementere ny bærekraftstrategi ble vi imponert
over produktet som ble presentert av Varig, menneskene og kunnskapen i bedriften. Vi synes også det er veldig spennende at Varig er et ungt selskap med innovative løsninger,
med fokus og engasjement for å gjøre en forskjell. Vi synes det er veldig motiverende å se
hvordan Varig kan hjelpe oss med å ta bærekraftige beslutninger i vårt arbeid fremover. Vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner med Varig i tiden som kommer. 

Varig ser frem til samarbeidet med Rica Eiendom!