by Stefani E. Papadaki og Jonas Haugan

Kort om strøm i Norge

98 % av norsk strøm kommer fra fornybar energi og det aller meste kommer fra vannkraft. Mange i Norge tenker det er lite poeng i å redusere energiforbruket sitt nettopp fordi strømmen her er fornybar og gir lite utslipp. Men er det så enkelt?  

Kjenner du til strøm med opprinnelsesgaranti?

Denne garantien viser hvordan kraften er produsert, altså hvilken energikilde som har blitt brukt i produksjonen. Det kan for eksempel være vannkraft. Opprinnelsesgaranti er som et sertifikat som gjør at kraftprodusentene får en ekstra inntektskilde ved å selge fornybar strøm til kraftleverandører. De får således et insentiv til å øke produksjonen av enda mer fornybar strøm.

Man kan si at opprinnelsesgarantiene er en ordning som skal stimulere til økt etterspørsel etter fornybar energi, noe som gir oss som forbrukere anledning til å bruke vår forbrukermakt.

Kun 24% av nordmenn kjøpte opprinnelsesgarantier i 2020 (Bilde 1).

strømkjøp Norge

Bilde 1: NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) 2020

 

Hva hvis jeg ikke kjøper strøm med opprinnelsesgaranti?

Garantien forfordeler selvfølgelig strøm fra fornybare kilder til en som har kjøpt garantien. Dette gjelder også forbrukere bosatt i andre land enn Norge. Det vil si at en forbruker bosatt i Frankrike, som vanligvis ville kjøpt strøm fra ikke fornybare kilder, får muligheten til å kjøpe opprinnelsesgarantier fra eksempelvis norsk vannkraft.

Det betyr igjen at en forbruker bosatt i Norge, uten energi med opprinnelsesgaranti, ikke er garantert å få ren, norsk strøm fordi den allerede da kan være solgt til et annet land. Så selv om 98% av all strøm i Norge er fra fornybare kilder, er man ikke garantert å få denne strømmen til eget forbruk uten en opprinnelsesgaranti.

Kun 11% av strømkjøpet uten opprinnelsesgaranti  kommer fra fornybar kraft. Resten, altså 89% kommer fra fossil varmekraft eller kjernekraft.
NVEs varedeklarasjon for strøm (pr 2020). Bilde 2.

varedeklarasjon for strømkjøp 

Bilde 2: Varedeklarasjon for strøm fra NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) 2020

 

Gir det mening å kjøpe opprinnelsesgarantier?

Ja, men første prioritet, det aller viktigste og det som gir størst utslag, er å redusere sitt totale energiforbruk. Være bevisst eget strømforbruk og unngå sløsing, er et godt utgangspunkt. Slå av elektrisk utstyr som ikke brukes, lade bilen din når det er lave strømkurver, og slå av lyset når du forlater et rom.

Med dette som et godt grunnlag kan neste steg være å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti for stimulere til ytterligere produksjon av strøm fra fornybare kilder. Da kjøper man seg ikke fri fra et problem, men er med på å forsterke det som er bra. 

Hva er europeisk restmiks?

Norsk strøm uten opprinnelsesgaranti sidestsilles med europeisk strømproduksjon som ikke kan dokumenteres med opprinnelsesgarantier. En slik strømproduksjon består av en resterende strømmiks, også kalt europeisk restmiks. Denne har et utslipp på 402 g CO2e/kWh.

Norsk strøm med opprinnelsesgaranti har dokumentert lave (tilnærmet null) utslipp fra fornybare kilder.